fbpx ;
 

Netaikomas kompensavimas iš PSDF

Pacientui teikiant  asmens sveikatos priežiūros paslaugas, netaikomas kompensavimas iš PSDF biudžeto lėšų ir/arba teikiamos mokamos paslaugos, kai:

  • pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios sveikatos pagalbos paslaugas);
  • klinika nėra sudariusi sutarties dėl šių paslaugų teikimo su TLK;
  • jei klinika yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyse su TLK;
  • nori gauti gydytojo specialisto konsultaciją, bet neturi siuntimo (siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios pagalbos) arba siuntimas neatitinka Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktais nustatytų reikalavimų;
  • kai siuntime nurodyta liga nėra kompensuojamų ligų sąraše;
  • kai baigėsi siuntimo galiojimo laikas (180 dienų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos paslaugoms gauti galioja iki 60 dienų),

Kompensavimas netaikomas ir kitais atvejais  iš PSDF biudžeto lėšų pagal  LR sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymą Nr. 357 (su vėlesniais pakeitimais), kuris patvirtina  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkoje nurodytus atvejus, kada pacientai turi susimokėti už tokias paslaugas:

  • savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras;
  • planines sveikatos priežiūros paslaugas nori gauti greičiau, negu jos yra suplanuotos pagal klinikoje galiojančią tvarką;
  • pacientui yra teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Mokamų paslaugų sąrašą (kosmetinės chirurgijos operacijos ir kosmetologijos procedūros, akupunktūra ir manualinė terapija, skausmo gydymo paslaugos; reabilitacijos paslaugos, išskyrus pagal Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultaciją; sveikatos tikrinimas vykstant į užsienį, norint įsigyti ginklą, gauti vairuotojų, bei kai kuriais kitais, teisės aktais reglamentuotais atvejais); kitos paslaugos bei manipuliacijos, patvirtintos įstaigos mokamų paslaugų kainyne.